Soutěžíme s Třídílkem

„SOUTĚŽÍME S TŘÍDÍLKEM“

ve sběru PAPÍRU pro školní rok 2022 / 2023

Cílem soutěže je co nejvíce papíru předat k dalšímu využití a tak šetřit přírodní zdroje a energii potřebnou na výrobu nového papíru.

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA:

 • pro mateřské, základní a speciální školy na území

Svazku obcí pro komunální služby (okres Třebíč).

ČASOVÝ ROZVRH: 

 • Termín zahájení:                                      1. 9. 2022
 • Termín uzávěrky:                                   31. 5. 2023
 • Termín vyhlášení výsledků:             do 16. 6. 2023
 • Termín předání odměn:                   do 23. 6. 2023
 • Do soutěže je možné se přihlásit v průběhu celého školního roku. 

CÍLE A PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 • úkolem školy je po dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru a předat ho k dalšímu využití
 • jedná se o papír:
  • noviny, časopisy a letáky
  • ostatní (kancelářský papír, možno i skartovaný)
  • kartony (do 25% celkového množství)
 • jednotlivé druhy papíru musí být svázány do balíků nebo uloženy do krabic
 • papír nesmí být mokrý nebo jinak znečištěný
 • zvážené množství bude průběžně evidováno
 • soutěž bude hodnocena podle dvou kritérií:

1.           podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

2.           podle celkového množství papíru

 • výkupní cena je stanovena na 1,50,- Kč/ kg, ESKO-T s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu ceny během soutěže dle změny výkupní ceny na trhu
 • platba bude 1x měsíčně zaslána na účet školy uvedený v přihlášce nebo vyplacena v hotovosti v kanceláři společnosti ESKO-T. Při vyplácení v hotovosti si zástupce školy vyzvedne platbu v kanceláři společnosti ESKO-T s.r.o. vždy 10. v měsíci od 8 do 14 hodin, na základě vážních lístků vystavených na dotřiďovací lince. V případě, že datum připadne na sobotu nebo neděli, lze platbu vyzvednout vždy po telefonické domluvě na bezplatné lince 800 100 879 – Yvetta Nikrmajerová
 • průběžná evidence a výsledky soutěže budou zveřejněny na www.esko-t.cz
 • na telefonickou objednávku zástupcem školy bude v dohodnutém termínu bezplatně přistaven nákladní automobil s osádkou

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *