Denní řád MŠ Sedlec

  • 06:00 – 07:30 Scházení dětí ve spodní třídě
  • 08:00 – 08:15 Hry, spontánní, individuální a skupinové činnosti, pohybová chvilka
  • 08:15 – 09:00 Hygiena, svačina. Na svačinu chodí děti do školní jídelny, nejprve děti mladší
  • 09:00 – 09:45 Komunitní kruh, řízené činnosti dle tématických částí
  • 09:45 – 11:30 Příprava a pobyt venku
  • 11:30 – 12:15 Hygiena a oběd, nejprve děti mladší
  • 12:15 – 13:00 Děti nespící – hry u stolečku, odpočinkové činnosti a odchod domů
  • 12:15 – 14:00 Děti spící – pohádka, ukládání dětí ke spánku, spánek dle potřeby, pracovní listy, omalovánky, PC a klidné činnosti u stolku
  • 14:00 – 14:30 Hygiena a průběžná svačina
  • 14:30 – 16:00 Hra dětí, individuální práce s dětmi na dané téma, taneční a pohybové aktivity. Všechny děti jsou ve spodní třídě. V letním obodobí pobyt na školní zahradě a průběžné odcházení dětí domů.
 Časové rozpětí si učitelka může upravit dle potřeb a zájmu dětí

Předávání a vyzvedávání dětí

Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávají rodiče mezi 12:00 a 13:00

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 a 16:00