Charakteristika mateřské školy

Naše škola se nachází v menší obci Sedlec, v blízkosti vojenského letiště. Mateřská škola vznikla jako samostatný právní subjekt 1.1.2003. Budova školy je dvoupodlažní, určená  pro potřeby MŠ a školní jídelny. Škola je dvoutřídní. V současné době ji navštěvuje 34 dětí ve věku od 2 do 6 let. K dispozici máme školní zahradu a několik dětských hřišť.

Budova školy

Filozofie školy

Respektovat a být respektován“  

Vytvořit pro děti přirozené, přátelské a rodinné prostředí a být pro dítě partnerem. Respektovat individuální zvláštnosti dětí a podporovat jejich osobnost. Snažíme se o vytváření takového prostředí, kde děti cítí lásku, bezpečí a uznání. Kde mají možnost rozvíjet se přirozeným, nenásilným způsobem. Snažíme se vést a vychovávat děti ke zdraví, zdravému životnímu stylu a zdravým mezilidským vztahům a vzbudit v dětech láskyplný vztah k přírodě, zvířatům a pohybu na čerstvém vzduchu.

Chceme, aby výchova ke zdraví byla v naší MŠ přirozenou součástí každodeního života.

Vize školy

Vytvořit moderní školku, ve které se dětem líbí, v niž pracují vzdělaní a motivovaní pedagogičtí pracovníci a která je v úzkém kontaktu s rodiči a se všemi organizacemi v obci.

Dosáhnout stavu, kdy škola začne přitahovat svou vybaveností, výchovně vzdělávacím programem, aktivitami a úspěšným začleňováním dětí se ZVP.