Informace

Informace pro rodiče

Stravování:

 • Nárok na stravu  – dítě má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomno v MŠ.
 • V případě nepřítomnosti  musí zákonní zástupci své dítě ze stravování odhlásit:
 •  den předem do 18:00 hodin paní Chalupové na e-mailu: stravovani.mssedlec@seznam.cz, případně SMS na mobil: 604 610 851.
 • V případě nemoci do 8:00 hodin daného dne na číslech: 604 610 851,
   popř., 568 620 086, 724 186 199.
 • Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.
 • První den nemoci má dítě nárok na odebrání oběda do vlastního jídlonosiče v MŠ a to v době od 11:00 do 11:15 hod. Pokud nebude dítě a oběd si rodič nevyzvedne, automaticky propadá (úhrada je na náklady rodičů).

Příchody a odchody:

 • Příchody dětí do MŠ – škola bude otevřena do 8:00 h, poté se uzamyká z důvodu bezpečnosti dětí.
 • Odchody dětí z MŠ
 •  po obědě 12:00 – 12:30 h.
 •  po spaní 14:30 -16:00 h.

Školné:

 • Od 1. 9. 2022 se cena školného zvyšuje na 200 Kč za měsíc.

Školní fond:

 • 500 Kč donést do konce září.
 • z fondu budou hrazeny různé akce školy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *