DENNÍ ŘÁD MŠ SEDLEC

( časové rozpětí si učitelka může upravit dle potřeb a zájmu dětí)

6,00 – 7,30 scházení dětí ve spodní třídě

8,00 – 8,15 hry, spontánní, individuální a skupinové činnosti, pohybová chvilka

8,15 – 9,00 hygiena, svačina. Na svačinu chodí děti do školní jídelny, nejprve děti mladší

9,00 – 11,15 komunitní kruh, řízené činnosti dle tématických částí, příprava a pobyt venku.

Délka pobytu se přizpůsobuje počasí. V letním období se mohou řízené a skupinové

činnosti uskutečnit venku.

11,15 -12,15 hygiena a oběd, nejprve děti mladší

12,15 –13,00 děti nespící – hry u stolečku, odpočinkové činnosti a postupné odcházení

12,15 – 14,00 děti spící – pohádka, ukládání dětí ke spánku, spánek dle potřeby, pracovní listy,

omalovánky, PC a klidné činnosti u stolku

14,00 – 14,30 hygiena a průběžná svačina

14,30 – 16,00 hra dětí, individuální práce s dětmi na dané téma, taneční a pohybové aktivity.

Všechny děti jsou ve spodní třídě. V letním období pobyt na šk. zahradě, průběžné

odcházení dětí domů.

 

Předávání a vyzvedávání dětí

– Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

– Děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávají rodiče mezi 12.00 a 13.00 hod.

– Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 16.00 hod