Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky

Celoroční projekt Ústředního cvičitelského sboru rodičů a dětí a předškolních dětí Odboru všestrannosti České obce sokolské.

Realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR.

Záměrem je „pohyb jako každodenní potřeba dětí“ a zdravé řešení volnočasových aktivit. Podpora k prvnímu většímu zájmu o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolu jak jednotlivce, tak ve skupině. Není záměrem, aby děti vzájemně soutěžily a vyvolávání stresujících situací pro méně zdatné děti, ale podpora respektování a rozvoje individuálních předpokladů, které jsou následně přínosem pro celou skupinu.

www.sokol.eu