Projekt „MŠ Sedlec 80 – šablony III.“

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 Šablony III. – mimo hlavní město Praha

Projekt: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021960

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a podporu rozvojových aktivit.

Rozpočet projektu je stanoven na 247 980,00 Kč.

Doba trvání projektu: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023