Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Oficiální název

Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Sedlec
Sedlec 96
67571 Náměšť nad Oslavou

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání
Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

 1. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Školní jídelna
 1. Kontaktní spojení
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč
Sedlec 74
67571 Náměšť nad Oslavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč
Sedlec 74
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • 4.3 Provoz MŠ

pondělí – pátek
6:00 – 16:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 568 620 086

4.5 Adresa internetové stránky

www.skolkasedlec.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč
Sedlec 74
675 71 Náměšť nad Oslavou

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

ms.sedlec@seznam.cz

Další elektronické adresy:

ms.sedlec@email.cz (účetní)
stravovani.mssedlec@seznam.cz (školní jídelna)

4.8 Datová schránka

               s5ivj7g

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1525833309/0800

 1. IČO

71000411

 1. DIČ

Škola není plátcem DPH

 1. Dokumenty
 2. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.sedlec@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): s5ivj7g

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč, Sedlec 74, 67571 Náměšť nad Oslavou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

 1. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 1. Předpisy
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 1. Úhrady za poskytování informací
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 1. Licenční smlouvy

V současné době nejsou Mateřskou školou Sedlec, okres Třebíč poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.